Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Θέλεις έλα, θέλεις μεν ερτεις!

Πατακέ, θέλεις έλα θέλεις μέν ερτεις! Χεσμένους σας έχουμε εδώ και χρόνια, και σένα και τους όμοιους σου.

Χεσμένους σας έχει και η Ιστορία! Πολλή σημασία σας εδώκαμε τωρά τελευταία… Άκου να ασχολείται ολόκληρη η κυβέρνηση αν θα έρτει ο παλιοφασίστας στην Κύπρο. Η πρόκληση δεν είναι αν θα έρτει Κύπρο. Η πρόκληση είναι που ζεί ακομα.